מחיקת רישום פלילי

מהו חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים? מהן השלכות החוק והשלכות הרישום הפלילי בחיי היומיום? מהי תקופת ההתיישנות? מהו אופן מחיקת הרישום הפלילי והאם ניתן לקצר את תקופת ההמתנה במסגרת מחיקת רישום פלילי? על כך ועוד בשורות שלפניכם. 

על פי נתונים שונים המופיעים במאגרי המידע של משטרת ישראל, ישנם בישראל למעלה ממיליון בני אדם המחזיקים ברישום פלילי, דבר המונע מחלקם הגדול להתקבל למקומות עבודה מסוימים, ואף פוגע בשמם הטוב ובאופן השתלבותם בחברה הישראלית. במידה וגם נגדכם עומד רישום פלילי, זה הזמן והמקום להכיר את מלוא זכויותיכם בנוגע למחיקת הרישום הפלילי.

מהו חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים?

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הינו חוק אשר נחקק בשנת 1981 (התשמ"א), והוא נועד להסדיר את אופן ניהולו של מאגר המידע הפלילי במדינת ישראל. מטרת החוק היא לקבוע חוקים ותקנות בנוגע לתקופות ההתיישנות החלות על הרישומים הפליליים, וכמו כן, להסדיר את אופן מחיקת הרישום הפלילי העומד כנגד אדם המופיע במאגר. כפועל יוצא מכך, החוק קובע את זהות הגורמים הרשאים לקבל מידע פלילי אודות אדם אשר הורשע בביצוע עבירה פלילית וכנגדו עומר רישום פלילי.

חשוב שתדעו- כל עוד המידע הפלילי מופיע במאגר המידע, כלומר כל עוד המידע לא עבר את תקופת ההתיישנות, הוא עומד באופן גלוי בפני מספר רב של גורמים הרשאים לברר בנוגע לזהותו של אדם כזה או אחר המופיע במאגר. כפועל יוצא מכך, כל אדם העומד לחובתו רישום פלילי, נחשב לפסול בעיני גופים תעסוקתיים רבים במדינת ישראל, ולפיכך, יש לפעול למחיקת הרישום הפלילי בהקדם.

מהי תקופת ההתיישנות ומהי תקופת ההמתנה?

תקופת ההתיישנות הינה תקופת הזמן העוברת בין הרשעתו של אדם מסוים בביצוע עבירה פלילית לבין כניסתה לתוקף של תקופת ההמתנה אשר עם סיומה הוא יהא רשאי למחיקת הרישום הפלילי. תקופת ההתיישנות נקבעת בהתאם לעונש אשר הוטל על המואשם על ידי בית המשפט לאחר משפט פלילי. בכל המקרים בהם הוטל עונש מאסר על הנאשם, תקופת ההתיישנות תתווסף לתקופת המאסר אשר הוטלה עליו.

עם סיומה של תקופת ההתיישנות, נכנסת לתוקפה תקופת ההמתנה במהלכה מתבצעת בפועל מחיקת הרישום הפלילי. במהלך תקופה זו, המידע הפלילי אודות האדם המחזיק ברישום הפלילי, איננו חשוף וגלוי בפני גורמים רבים. תקופת ההמתנה (תקופת המחיקה) הינה 10 שנים מיום סיום תקופת ההתיישנות, וזאת למעט מקרים חריגים במסגרתם ניתן לקצר את תקופת ההמתנה.

מחיקת רישום פלילי- מה חשוב לדעת? 

בכל אותם מקרים בהם חקירת המשטרה מגיעה לסיומה ללא הגשת כתב אישום, ניתן לבטל את הרישום הפלילי בגין אחד מהשלוש: חוסר ראיות מספיקות בתיק החקירה, חוסר אשמה או חוסר עניין לציבור. בכל אותם מקרים בהם הוטל עונש מאסר על המואשם, מחיקת הרישום הפלילי תתבצע במסגרת הגשת בקשה למחיקת הרישום הפלילי, או לחילופין, במסגרת הגשת חנינה לנשיא המדינה.

חשוב שתדעו- אנחנו במשרד עורכי הדין תומר נוה, עוסקים ומתמחים בהגשת בקשות למחיקת הרישום הפלילי. כמו כן, אנו מלווים את לקוחותינו בכל הנוגע למיצוי הזכויות האזרחיות העומדות לרשותם לאחר תום תקופת ריצוי העונש אשר הוטל עליהם. במידה וגם הינכם מעוניינים בייעוץ משפטי בנוגע למחיקת רישום פלילי, אנו כאן לרשותכם!