חקירה פלילית

מהי חקירה פלילית? מה הן זכויות הנחקר וכיצד עליכם לנהוג במידה וגם אתם זומנתם לחקירה פלילית במשטרה כנחשדים בביצוע העבירה או כעדי ראייה לביצוע העבירה? כל מה שחשוב לדעת על הליך החקירה הפלילית בשורות שלפניכם!

חקירה פלילית, בדומה לכל הליך חקירה אחר, הינו הליך הנועד בראש ובראשונה לצרכי איסוף ראיות כנגד החשודים בביצוע העבירה בגינה נפתח תיק החקירה. ברוב המקרים, הליך החקירה הפלילית נערך על ידי מחלקת החקירות הפליליות במשטרת ישראל, ומטרתו להעביר לידי התובע בתיק, ראיות מספקות המאפשרות קבלת החלטה בנוגע להעמדתו לדין של הנחשד בביצוע העבירה.

חשוב שתדעו- כחלק מזכויות היסוד בדין הישראלי, עומדת לרשותכם הזכות להיוועץ עם עורך דין פלילי בטרם הגעתכם למשרדי החקירות במשטרת ישראל. אנחנו במשרד עורכי הדין תומר נוה, מאפשרים לכם להיערך בצורה האופטימאלית ביותר להליך החקירה, ובנוסף לקבל מידע מורחב אודות כל הזכויות הנוספות העומדות לרשותכם כנחקרים.

זכויות הנחקר

בין יתר זכויות היסוד של הנחקרים בהליך חקירה פלילית תמצאו:

  • זכות הידיעה בדבר מעמדו של הנחקר- הגוף החוקר (משטרת ישראל), מחויב למסור לאדם המזומן לחקירה מידע כללי אודות מהות החקירה ואודות מעמדו כנחקר. מעמדו של הנחקר נקבע בהתאם לנסיבות המקרה בגינו הוא מוזמן לחקירה: כאשר הנחשדים בביצוע העבירה יזומנו ל-"חקירה תחת אזהרה", ואילו המוזמנים לחקירה כעדי ראייה ייחקרו או יתושאלו במסגרת "חקירה שלא תחת אזהרה".
  • זכות השתיקה- בפני כל נחקר במעמד חשוד, עומדת הזכות לשתיקה מוחלטת לאורך כל הליכי החקירה, ולמעט מקרים חריגים במיוחד, זכות השתיקה איננה משמשת את הגוף כחוקר לצרכי חיזוק עדויות התביעה כנגדו. בנוסף, הגוף החוקר מחויב להודיע לנחקר בנוגע לזכות זו העומדת לרשותו.
  • הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית-  בפני כל נחקר, חשוד או עד כאחד, עומדת הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית. חיסיון זה מקנה לנחקר את הזכות שלא להשיב לצוות החקירה על כל שאלה או מסירת ראייה העלולה להוות הודיה בביצוע העבירה בה הוא נחשד. זכות זו הינה "זכות יסוד" בדין הישראלי, ובדומה לכל זכות יסוד אחרת, הגוף החוקר מחויב ליידע את הנחקר אודותיה.
  • הזכות להיוועצות עם עורך הדין-  הגוף החוקר מחויב להפגיש את הנחקר עם עורך דינו גם טרם חקירתו, וזאת בהתאם לסעיף 34ב לחוק סדר הדין הפלילי הקובע: "ביקש עצור להיפגש עם עורך דינו, יאפשר זאת האחראי על החקירה ללא דיחוי" . חשוב שתדעו- בכל אחד משלבי החקירה, לרשות הנחקר עומדת הזכות להפסיק את חקירתו ולהיוועץ עם עורך דינו. כמו כן, עורך הדין רשאי להיות נוכח פיזית במהלך כל שלבי החקירה.

בנוסף לזכויות היסוד המופיעות לעיל, בפני כל חשוד או עד ראייה המוזמן לחקירה, עומדות זכויות נוספות אותן הוא מוכרח להכיר בטרם הגעתו למשרדי החקירות ובטרם תחילת הליך החקירה. ברוב המקרים, קבלת ייעוץ משפטי בטרם החקירה עדיף על פני קבלת ייעוץ המוענק לכם לאחר תום החקירה או התשאול הראשוני, ולפיכך אנו מזמינים גם אותך ליצור עימנו קשר בהקדם האפשרי במידה וגם אתם זומנתם לחקירה או תשאול במשטרת ישראל. זכרו את הכלל הפשוט- ידע שווה כוח!